Zie de agenda voor geplande lezingen.

Op verzoek kan op maat een of meer voordrachten  verzorgd worden  in openbare of besloten groepen.